Što je rak pozitivan na receptor epidermalnog faktora rasta?

Kada se tumorsko tkivo pogleda pod mikroskopom, liječnici mogu vidjeti o kojoj se vrsti raka radi. Ali liječnici također mogu tražiti promjene u DNK tumora koje bi mogle uzrokovati rast tumora. Ponekad se te promjene nazivaju biomarkeri ili molekularni markeri.

Jedan način razmišljanja o tome je da je naš DNK poput priručnika s uputama. Ako postoji greška u priručniku s uputama, stanica prima pogrešne upute i može prerasti u rak. Testiranje biomarkera traži te greške, tako da liječnici znaju jeste li kandidat za primanje ciljane terapije koja izravno rješava te greške.

Mutacija u receptoru epidermalnog faktora rasta (EGFR eng.) genu je jedan od biomarkera koji liječnici traže kod karcinoma pluća nemalih stanica. Ako imate rak pluća nemalih stanica, važno je razgovarati sa svojim liječnikom o sveobuhvatnom testiranju biomarkera kako biste vidjeli imate li EGFR mutaciju ili neki drugi biomarker. Rezultati ovog testiranja utječu na vaše mogućnosti liječenja.

Što je rak pozitivan na receptor epidermalnog faktora rasta?

EGFR (receptor epidermalnog faktora rasta) je protein na stanicama koji im pomaže u rastu. Mutacija u genu za EGFR može uzrokovati njegov preveliki rast, što može uzrokovati rak.

Postoje različite vrste EGFR mutacija. Ako o mutaciji razmišljate kao o tipografskoj pogrešci u DNK, možete imati riječi koje nedostaju ili su dodane u DNK, što se ponekad naziva brisanjem ili umetanjem. Također možete imati mjesta na kojima je DNK pogrešno napisan, što se naziva točkasta mutacija.

Na rezultatima testa možete vidjeti da imate EGFR 19 deleciju ili EGFR L858R točkastu mutaciju (najčešća vrsta EGFR mutacije za koju znamo). Te informacije pomažu liječnicima da kažu gdje se točno nalazi greška u DNK. Delecije EGFR 19 i točkaste mutacije EGFR L858R obično se tretiraju na isti način.

Koje su mogućnosti liječenja za nekoga s EGFR-pozitivnim karcinomom?

Saznanje imate li EGFR-pozitivan rak pluća ima najviše implikacija liječenja za pacijente četvrtog stadija. Većini pacijenata koji imaju rak pluća sa EGFR-pozitivnim stadijem četiri vjerojatno će za početak biti propisana pilula koja se zove EGFR ciljani inhibitor tirozin kinaze (TKI) ili EGFR-inhibitor. Uz pacijente sa stadijem 4 raka pluća, pacijenti sa stadijem IB-III raka pluća koji su operacijom odstranili rak pluća također imaju pravo na primanje inhibitora EGFR nakon operacije.

Slijede dostupni tretmani za EGFR-pozitivne pacijente sa karcinomom pluća:

Inhibitori tirozin kinaze (TKI eng.)

  • Afatinib (odobren za stadij 4 raka pluća)
  • Dakomitinib (odobren za stadij 4 raka pluća)
  • Erlotinib (odobren za stadij 4 raka pluća)
  • Gefitinib (odobren za stadij 4 raka pluća)
  • Osimertinib (odobren za stadij 1-4 raka pluća)

Ostale mogućnosti liječenja EGFR-pozitivnog raka pluća uključuju:

  • Ramucirumab s Erlotinibom.

Izvor: American Lung Association

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares
Scroll to Top