Novi lijek za Parkinsonovu bolest nadmašuje pramipeksol sa manje nuspojava

Novi eksperimentalni lijek za ranu Parkinsonovu bolest je dao slične rezultate kao komercijalno dostupan pramipeksol s produljenim otpuštanjem (ER), ali sa znatno manjom dnevnom pospanošću, pokazuje nova studija.

Nalazi su najnoviji iz faze 3 ispitivanja P2B001, eksperimentalnog lijeka koji kombinira niske doze, ER formulacije pramipeksola i rasagilina. Oba lijeka već su dostupna u većim dozama.

Proizvođač lijeka pod kodnim imenom P2B001, Pharma Two B, planira ove godine podnijeti zahtjev za odobrenje novog lijeka američkoj agenciji za hranu i lijekove (FDA). Ako bude odobren, nudit će novu opciju prve linije za ranu Parkinsonovu bolest koja bi se uzimala jednom dnevno bez titracije.

“Jedno od najvećih pitanja za kliničare koji liječe pacijente s Parkinsonovom bolešću je što da počnem prepisivati za novodijagnosticirane pacijente i kada da ih počnem”, rekao je ispitivač Lawrence W. Elmer, MD, PhD, iz Odjela za neurologiju, Sveučilište u Toledu College of Medicine, koji je predstavio nalaze na godišnjem sastanku Američke akademije za neurologiju 2023.

“Ova nemogućnost kliničara da znaju što započeti s pacijentima zapravo dovodi do povećanja troškova skrbi za te pacijente jer se njima neadekvatno upravlja”, rekao je Elmer za Medscape Medical News.

“Zato sam mislio da je ovaj koncept tako inovativan jer je cilj bio osmisliti spoj koji bi se doslovce mogao dati svakom pojedinom novodijagnosticiranom pacijentu s Parkinsonovom bolešću koji će djelovati kod velike većine pacijenata s najboljom podnošljivošću koju sam vidio u kompleksu u gotovo 20 godina”, dodao je.

Obećavajući rezultati

Levodopa se općenito smatra najučinkovitijim tretmanom za Parkinsonovu bolest, ali dugotrajna primjena povezana je s povećanim rizikom od motoričkih komplikacija, kao što je diskinezija.

Prethodne studije su otkrile da su agonisti dopamina kao što je pramipeksol povezani s prekomjernom dnevnom pospanošću i poremećajima kontrole impulsa. Inhibitori monoaminooksidaze B kao što je razagilin nisu tako učinkoviti u kontroli PB-a kao druge mogućnosti liječenja.

P2B001 kombinira 0,6 mg pramipeksola i 0,75 mg rasagilina, oba kao ER.

Studija se može pronaći kao: American Academy of Neurology 2023 Annual Meeting. Presented April 25, 2023. Abstract #3733

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares
Scroll to Top