Aluminijum magnezijum silikat upotreba i kontraindikacije

Za što se ovaj lijek koristi? Aluminijum magnezijum silikat hidrat je antacid koji se upotrebljava u simptomatskoj terapiji: Kontraindikacije Prilikom hroničnog uzimanja većih doza, kod ovih pacijenata postoji rizik od intoksikacije (hipermagnezemija, povišena koncentracija aluminijuma u serumu).Prilikom dugotrajnog uzimanja većih doza uz ishranu sa niskim unosom fosfata može doći do hipofosfatemije uz rizik od osteomalacije. […]

Aluminijum magnezijum silikat upotreba i kontraindikacije Read More »