Poremećaj pažnje uzrokovan hiperaktivnošću (ADHD) opis i spisak lijekova

Poremećaj pažnje s hiperaktivnošću (ADHD) čest je poremećaj ponašanja koji se dijagnosticira u otprilike 10 posto djece i adolescenata školske dobi.

Poremećaj pažnje uzrokovan hiperaktivnošću (ADHD) opis i spisak lijekova Read More »