Lista simptoma

Simptomi su kliničke manifestacije koje mogu biti objektivne kada ih promatra liječnik ili subjektivne kada ih percipira pacijent.

B

P

Z

Shares
Scroll to Top